Instalacje kanalizacyjne

INSTALACJE
KANALIZACYJNE

Mamy wieloletnie doświadczenie w projektowaniu i montowaniu wszelkich systemów sanitarnych.

Instalacje kanalizacyjne

Firma F.H.U. „KUREK” Konrad Kurek
instalacje kanalizacyjne

Pierwsze instalacje kanalizacyjne powstawały już w czasach starożytnych. Babilończycy ponad 4000 lat temu cieszyli się rozbudowaną siecią kanalizacyjną. Dlatego też dziś systemy kanalizacji spotykane w każdym budynku nikogo nie dziwią.

Mamy wieloletnie doświadczenie w projektowaniu i montowaniu wszelkich systemów sanitarnych. Instalacje kanalizacyjne wykonujemy wyłącznie z wysokojakościowych rur PVC oraz PP/HT wybranych producentów, takich jak: Magnaplast, Wavin, Kaczmarek, Geberit.

“Nasze doświadczenie i profesjonalizm daje nam pewność, że zrealizowane przez nas projekty będą wykonane zgodnie ze sztuką, ale i z materiałów odpowiedniej jakości.”

Co to są instalacje kanalizacyjne?

Instalacje kanalizacyjne to systemy rur zbierające i odprowadzające z budynków ścieki bytowo-gospodarcze oraz wodę opadową. Tradycyjna kanalizacja dzieli się na trzy rodzaje: rozdzielcza, półrozdzielcza i ogólnospławna.

W przypadku zastosowania systemu rozdzielnego możemy wyróżnić dwa typy instalacji: kanalizację sanitarną, którą odprowadzamy wyłącznie ścieki sanitarne (bytowo gospodarcze lub socjalno-bytowe), czyli związane bezpośrednio z życiem człowieka oraz kanalizację deszczową odprowadzającą wodę opadową do gruntów, rowów melioracyjnych lub rzek.

Ścieki sanitarne odprowadzane są oczywiście jedną rurą, a ścieki opadowe drugą. Kanalizacja półrozdzielcza zawiera separatory, które kierują najsilniej zanieczyszczone ścieki opadowe do kanałów ze ściekami sanitarnymi. Natomiast w systemie ogólnospławnym wszystkie ścieki kierowane są do jednego kanału.

Jeżeli odprowadzamy ścieki opadowe do gruntu lub poziom wód gruntowych na działce jest wysoki, warto zabezpieczyć piwnice naszego domu przed zalewaniem oraz fundamenty przed nawilgacaniem. Z pomocą przychodzi drenaż opaskowy, czyli podziemny system rur drenarskich rozmieszczonych dookoła budynku.

Dzięki perforowanej powierzchni rur woda może swobodnie do nich spłynąć i zostać odprowadzona poza parcelę z dala od budynku. Natomiast najprostszym sposobem odprowadzania wody w przypadku zastosowania przydomowej oczyszczalni ścieków jest drenaż rozsączający. W tym przypadku również stosuje się perforowane rury, dzięki którym oczyszczone ścieki są równomiernie rozprowadzane.

Wielkość drenażu, czyli ilość ciągów i ich długości uzależnione są od liczby domowników.

Różne rodzaje i wiele elementów

Instalacje kanalizacyjne dzielimy także na: grawitacyjne, w których przepływ ścieków wymuszony jest przez grawitację, ciśnieniowe wykorzystujące pompy ściekowe i urządzenie rozdrabniające oraz podciśnieniowe, w których przepływ ścieków wymuszają pompy próżniowe.

Elementami składowymi systemu kanalizacyjnego są kanalizacje wewnętrzne i zewnętrzne. Instalacje kanalizacyjne wewnętrzne odprowadzają ścieki z naszych przyborów sanitarnych (umywalki, wanny, muszle klozetowe) do kanalizacji zewnętrznej. Z kolei zadaniem kanalizacji zewnętrznej jest odprowadzenie ich z budynku i dalej poza teren działki.

Właściwe wykonanie kanalizacji wewnętrznej jest dosyć skomplikowane i wymaga odpowiedniej wiedzy oraz doświadczenia. Łączy ona bowiem wszystkie odpływy z poszczególnych przyborów sanitarnych znajdujących się na każdej kondygnacji budynku z odpowiednio rozmieszczonymi pionami spustowymi.

Aby instalacja funkcjonowała właściwie, konieczne jest wykorzystanie dodatkowego osprzętu jak syfony, wywiewki wentylacyjne oraz kratki odpływowe. Projekt powinien uwzględniać odpowiednią średnicę rur ze względu na ilość przepływających przez nie ścieków, a także właściwy kąt ich osadzenia. Pozwala to na zapewnienie odpowiedniej prędkości spływających ścieków, wyklucza hałasy oraz powstawanie osadów.

Ponadto wszystkie połączenia powinny być szczelne, by z instalacji nie przedostawały się nieprzyjemne zapachy. Właściwe wykonanie instalacji zewnętrznej także nie jest trywialne. Wiąże się bowiem z właściwym doborem odpowiednio wytrzymałych materiałów odpornych na chemiczne oddziaływanie ścieków.

“Mamy wieloletnie doświadczenie w projektowaniu i montowaniu wszelkich systemów sanitarnych. Instalacje kanalizacyjne wykonujemy wyłącznie z wysokojakościowych rur PVC oraz PP/HT wybranych producentów, takich jak: Magnaplast, Wavin, Kaczmarek, Geberit. “

Sprawdź inne usługi wykonywane w naszej firmie

Instalacje wodociągowe
Instalacje gazowe
Instalacje solarne
Centralny odkurzacz
Pogotowie techniczne
Przeglądy i konserwacja
Likwidacja pieców węglowych
Instalacje kanalizacyjne
Instalacje grzewcze
Skontaktuj się z nami
Posiadamy wieloletnie doświadczenia w zakresie prowadzenia prac hydraulicznych i instalatorskich.
Nasz adres
F.H.U."KUREK" Konrad Kurek
ul. Nad Potokiem 8
30-830 Kraków
Dane kontaktowe
e-mail: biuro@kurek.com.pl
tel. 12 222 90 90
kom.: 607 206 216
Godziny otwarcia
Poniedziałek - Piątek: 08:00 - 17:00
Sobota: zamknięte
Niedziela: zamknięte
error: Tekst objęty prawami autorskimi.
Call Now Button