Odpowietrzanie grzejników – jak to zrobić skutecznie?

Odpowietrzanie grzejnikow
Sezon grzewczy w pełni. Dlatego warto pochylić się nad tym, co zrobić, aby nasza instalacja grzewcza działała jak najlepiej i jak najdłużej. Jednym z działań zapewniających jej sprawność i pełną funkcjonalność jest odpowietrzanie grzejników. Czynność z pozoru łatwa, jednak jak się okazuje, nie wszyscy wiedzą jak prawidłowo ją wykonać.

 

Skuteczne odpowietrzanie grzejników ma za zadanie zapewnić ciepło i komfort w naszym domu. Dzięki sprawnej instalacji grzewczej zyskujemy pewność, że grzejniki dadzą nam przyjemne ciepło wtedy, gdy będziemy go najbardziej potrzebować. Powietrze znajduje się w instalacji do momentu napełnienia jej wodą. Wtedy to zostaje wypchnięte z wnętrza grzejników. Czasami jednak w procesie eksploatacji dochodzi do sytuacji, w której powietrze w nadmiernych ilościach przedostaje się przez nieszczelności pomiędzy elementami instalacji. Gromadzeniu powietrza sprzyja ponadto częste uzupełnianie i spuszczanie wody z kaloryferów.

Zapowietrzenie

Na zapowietrzenie najbardziej narażone są instalacje otwarte. To w nich woda najszybciej miesza się z powietrzem. Trafia ono do instalacji z wodą wodociągową, przenikając przez ścianki rur, w wyniku zbyt szybkiego napełniania grzejników wodą lub w wyniku obecności nawet niewielkich nieszczelności.

Objawami zapowietrzenia instalacji są najczęściej: głośna praca grzejnika, nierównomierne oddawanie ciepła, zbyt niska temperatura wody w grzejniku, szumy, stukoty, gwizdy, a nawet bulgotanie w jego wnętrzu. Często występuje również popularne zjawisko suchobiegu. Polega ono na nieprawidłowości w pracy pompy, która tłoczy nie wodę, a powietrze. W związku z tym może dojść do uszkodzenia jej części, w szczególności wału i łożysk. Wszystkie te nieprawidłowości wynikają z zakłóceń pracy instalacji grzewczej powodowanych ubytkami wody i zbyt dużym nagromadzeniem powietrza. Instalacje grzewcze powinny być pozbawione jakichkolwiek wolnych przestrzeni ze względu na zwiększone ryzyko korozji. Rdza najczęściej osadza się w zaworach, przez co utrudnia przepływ wody i wpływa na sprawność wszystkich elementów grzewczych.

Odpowietrzanie grzejników

Samodzielne odpowietrzanie instalacji centralnego ogrzewania możliwe jest tylko w przypadku grzejników wyposażonych fabrycznie w odpowietrzniki. Samoczynnie usuwają one nadmiar powietrza podczas eksploatacji instalacji. Wymieniamy ich dwa typy: ręczne, które regulowane są za pomocą śrubokręta lub specjalnego klucza, a także automatyczne, czyli takie, które nie wymagają żadnej ingerencji użytkownika. Pierwsze z nich montujemy na kaloryferach przy rozdzielaczach, natomiast drugi typ zwykle montowany jest bezpośrednio na kotle. Samoczynnie usuwają one nadmiar powietrza z instalacji podczas napełniania jej wodą i eksploatacji.

Zanim wykonamy odpowietrzanie grzejników, musimy sprawdzić ciśnienie w całej instalacji centralnego ogrzewania. W prawidłowych warunkach, w statystycznym domu wynosi ono około 0,9-1,2 atmosfery. Możemy ją zwiększyć poprzez delikatne i stopniowe dopuszczenie wody do wnętrza grzejników i analogicznie zmniejszyć – spuszczając ją. Grzejniki posiadające odpowietrzniki powinny być również zamontowane w odpowiedni sposób. Najlepiej, jeśli koniec kaloryfera, na którym znajduje się odpowietrznik, wisi nieco wyżej niż koniec z zaworem. Przed odpowietrzeniem instalacji pamiętajmy o wyłączeniu kotła oraz pompy obiegowej, co zagwarantuje nam zatrzymanie obiegu wody w grzejnikach.

Aby odpowietrzanie grzejników było jeszcze skuteczniejsze i efektywne, możemy skorzystać z wielostopniowego systemu odpowietrzania. Wtedy każda osobna część instalacji oraz grupy urządzeń poddawane są temu procesowi indywidualnie. Dzięki temu użytkownik zyskuje gwarancję prawidłowo przeprowadzonego, całkowicie zautomatyzowanego procesu odpowietrzenia grzejników.

Bez względu na metodę, jaką wybierzemy, po wykonaniu odpowietrzania grzejników powinniśmy ponownie sprawdzić ciśnienie w instalacji oraz ewentualnie je wyregulować. Ponadto należy wyczyścić odpowietrznik, wytrzeć do sucha oraz upewnić się, że nie ma oznak przeciekania.

Kontrola sprawności i uzupełnienie ubytków wody

Do poprawnego przebiegu procesu oddawania ciepła przez kaloryfery niezbędna jest woda w instalacji grzewczej. Odgrywa ona rolę nośnika ciepła. Dzięki niej możliwe jest ogrzanie miejsca zamieszkania, bez względu na jego rozmiary. Uzupełnianie ubytków wody powinno odbywać się w ściśle określony sposób, by zapobiec wystąpieniu nieszczelności i zapowietrzeń.

Jeśli więc potrzebujemy opróżnić całą instalację grzewczą z wody, zbieramy ją do odpowiednio dużego naczynia, by ponownie tę samą wodę móc wykorzystać do kolejnego napełnienia instalacji. Dzięki temu unikamy nadmiernego zapełnienia kaloryferów powietrzem. Wprowadzając bowiem do nich nieuzdatnioną wodę z ujęcia, ryzykujemy dostarczenie wraz z nią dodatkowej ilości powietrza. Ilość potrzebnej wody uzupełnianej powinniśmy kontrolować przy wykorzystaniu manometru i wodomierza. Powinien być on zainstalowany bezpośrednio na rurociągu z wodą przeznaczoną do uzupełniania ubytków w instalacji.

error: Tekst objęty prawami autorskimi.
Call Now Button