Instalacje wodociągowe – jak doprowadzić wodę do domu?

instalacje wodociągowe
Woda to podstawowy i niezbędny element ludzkiej egzystencji. Dlatego nikogo nie dziwi, że w każdej nieruchomości buduje się wewnętrzne instalacje wodociągowe, które łączy się ze źródłem wody za pomocą zewnętrznych instalacji. Wszystko po to, by móc korzystać z tego życiodajnego płynu bezpośrednio w budynku. W jaki sposób to wszystko się odbywa? Dziś opowiemy o tym, jak doprowadzić wodę do domu.

 

Woda jest podstawowym elementem naszego życia. Jest niezbędna podczas budowy domu, a później podczas jego użytkowania. Potrzebujemy jej do gaszenia pragnienia, kąpieli, prania czy zmywania. Żeby jednak móc z niej korzystać, w budynku buduje się instalacje wodociągowe. Jednak sama instalacja nie wystarczy, potrzebne jest także źródło wody. Dlatego też przed zakupem działki powinniśmy się dowiedzieć, czy istnieje możliwość doprowadzenia wody z sieci wodociągowej do naszej parceli. Jeżeli w okolicy nie ma wodociągu, to przebadajmy teren pod kątem występowania pod gruntem wydajnych źródeł wodnych.

Gminny wodociąg

Doprowadzenie wody z gminnego wodociągu jest najłatwiejszym i najszybszym sposobem na dostarczenie jej na własną działkę. Czasami jest to nawet konieczność, która wynika z decyzji o warunkach zabudowy. Przed rozpoczęciem prac przyłączeniowych należy jednak dopełnić kilku formalności. Przede wszystkim powinniśmy udać się do miejscowego zakładu wodociągów i złożyć wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wod.-kan. wraz z aktualną mapą zasadniczą. Po otrzymaniu warunków zlecamy projektantowi opracowanie projektu. Następnie z projektem udajemy się do Zakładu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej i zakładu wodociągów. Jeżeli otrzymamy akceptację, to jesteśmy gotowi, by rozpocząć inwestycję.

Studnia

Jeżeli nie mamy możliwości podłączenia naszej działki do gminnej sieci wodociągowej, to pozostaje nam wybudowanie studni. Na początku powinniśmy się dowiedzieć, czy nie zabraniają tego przepisy. Następnie należy zastanowić się nad tym, czy potrzebujemy pozwolenie na budowę, czy też nie. Prawo wodne podaje, że jeżeli ze studni będzie pobierana woda tylko na potrzeby naszego gospodarstwa domowego i nie będzie ona głębsza niż 30 m, a pobór wody nie przekroczy 5m³ na dobę, to do jej budowy nie będziemy potrzebowali żadnych specjalnych pozwoleń. W wypadku przekroczenia podanego poboru, głębokości lub pobierania wody na potrzeby działalności gospodarczej, należy uzyskać pozwolenie wodnoprawne.

Oczywiście przed rozpoczęciem prac należy znaleźć miejsce, w którym pod gruntem będzie dostatecznie wydajna żyła wodna. Do tego celu można wykorzystać istniejące mapy geodezyjne lub dokonać pomiaru oporu elektrycznego warstw podziemnych czy też naturalnych różnic potencjałów w gruncie. Można skorzystać także z usług różdżkarzy. Jednak nawet fachowa ekspertyza nie gwarantuje szybkiego znalezienia wody.

Zewnętrzne instalacje wodociągowe

Zadaniem zewnętrznej instalacji wodociągowej jest doprowadzenie wody od przyłącza wodociągowego do budynku. Głębokość wykopu powinna być nie mniejsza niż 1,6 m i nie większa niż 2,5 m. Natomiast odległość od innych sieci powinna wynosić odpowiednio:

  • 1,5 m od równoległych instalacji kanalizacyjnych i gazowych;
  • 0,8 m od sieci energetycznej;
  • 0,5 m od kabli telekomunikacyjnych.

Rury do wody wykonane z odpowiednich materiałów układa się na 10-centymetrowej podsypce z piasku. Wykop powinien zachowywać minimum 0,4% spadek w stronę przewodu ulicznego.

Wewnętrzne instalacje wodociągowe

Zadaniem wewnętrznej instalacji wodociągowej jest doprowadzenie wody do wybranych pomieszczeń. Głównym jej elementem są rury do wody, które mogą być wykonane z metalu lub tworzyw sztucznych. Te ostatnie stosowane są częściej, ponieważ są tańsze. Często wykorzystuje się też solidniejsze, miedziane rury, które dodatkowo mają właściwości bakteriostatyczne. Są jednak znacznie droższe, a wykonanie instalacji czasochłonne, trzeba je bowiem lutować. Rury wykonane z miedzi warto zaizolować, ponieważ miedź doskonale przewodzi ciepło. Nie powinno się ich jednak stosować w instalacjach, przez które będzie przepływała woda o pH mniejszym niż 8 oraz zawierająca dużą ilość dwutlenku węgla. Może ona bowiem powodować korozję.

Znacznie tańszą opcją są rury wykonane z polipropylenu. Są obojętne wobec wody, często nie trzeba ich izolować. Ich łączenie także jest czasochłonne, ponieważ trzeba je zgrzewać. Popularne są także rury z PVC i CPVC, które łączy się za pomocą kleju. Nieco mniej kłopotliwe w montażu są droższe rury PEX, do łączenia których stosuje się specjalne zaciskowe złączki gwintowane lub złączki wsuwane zaciskane. Są one także elastyczne, co znacznie ułatwia ich prowadzenie.

Oszczędna armatura

Na końcu każdej instalacji wodnej jest armatura, która pozwala na wygodne korzystanie z niej. Armatura sanitarna to wszystkie baterie umywalkowe i bidetowe, wannowo-natryskowe oraz kurki i zawory. Nowoczesna armatura poza efektownym wyglądem pozwala także na oszczędzanie wody. Warto stosować baterie wyposażone w przycisk „eko”. Pozwala on ograniczyć strumień o blisko 50%, co za tym idzie, zmniejszyć zużycie życiodajnego płynu o prawie połowę. Kolejnym sposobem na oszczędzanie wody jest zakup oszczędnego AGD. Niektóre modele zmywarek zużywają zaledwie 7 litrów wody w trakcie cyklu zmywania. Dla porównania, zmywając ręcznie, zużyjemy od 50 do nawet 100 litrów. Warto także pomyśleć o wykorzystaniu wody opadowej do spłukiwania misek ustępowych, podlewania ogródka czy mycia samochodu. Oczywiście do tego celu wykonuje się odpowiednie instalacje wodociągowe wyposażone w zbiornik do gromadzenia deszczówki oraz specjalne filtry i sita.

Call Now Button
error: Tekst objęty prawami autorskimi.