Ciepła woda użytkowa – czym wspomóc jej ogrzewanie? Zestawiamy pompę ciepła z instalacją solarną

Ciapła woda użytkowa
Ciepła woda użytkowa stanowi podstawowe wyposażenie każdego nowo budowanego domu. Powstaje w wyniku podgrzania ciepłem sieciowym zimnej wody dostarczanej przez wodociągi. Jaki sposób podgrzania wody jest najbardziej ekonomiczny dla jej użytku w gospodarstwach domowych?

Ciepła woda użytkowa

Ciepła woda użytkowa jest jednym z priorytetów w każdym domu, a jej uzyskanie jest dziś stosunkowo łatwe. Korzystanie z ciepłej wody użytkowej zapewnia domownikom komfort i wygodę w codziennym funkcjonowaniu. Podgrzewanie wody wodociągowej nie zawsze jednak odbywa się poza mieszkaniem. Często zdarza się tak, że to domownicy muszą samodzielnie zadbać o prawidłowe wspomaganie podgrzewania wody użytkowej.

Ciepła woda użytkowa jako produkt jest cenna i pożądana o każdej porze roku. Mieszkańcy domów ogrzewanych kotłami centralnego ogrzewania napotykają liczne problemy i utrudnienia związane z ogrzewaniem wody użytkowej. Poza sezonem grzewczym muszą oni rozpalać kocioł mimo wysokich temperatur, co nie sprzyja ekonomii i dbałości o środowisko naturalne. Ekonomicznym rozwiązaniem nie jest również korzystanie z drogiej energii elektrycznej. Ponieważ dla użytkowników niezwykle istotna jest stałość dostaw, odpowiednia temperatura wody oraz możliwość korzystania z ciepłej wody przez wielu z nich jednocześnie, niezbędne stało się wprowadzenie bogatszej oferty rozwiązań.

Pompa ciepła

Instalacja pompy ciepła zapewnia dostarczenie ciepłej wody bez konieczności załączania kotła poza sezonem grzewczym. Odpowiednio skonstruowana i przygotowana pompa ciepła posiada specjalny zasobnik, w którym odbywa się proces podgrzewania zimnej wody. Wszystko to za sprawą wyposażenia ich w grzałki o mocy nawet do 1,5 kW. Istotną zaletą stosowania pompy ciepła jest jej wysoka wydajność oraz uniezależnienie od warunków atmosferycznych.

Pompa ciepła jest w stanie ogrzać wodę dostarczaną przez wodociągi do temperatury 65 stopni Celsjusza. Działanie pompy ciepła opiera się na wykorzystaniu naturalnych złóż energii cieplnej. Znajdują się one w naturalnych pokładach ziemi, powietrza i wody. Typowe procesy fizyczne, dzięki którym pompa działa podgrzewając wodę to: parowanie, sprężanie, skraplanie, rozprężanie.

Pompa ciepła występuje na polskim rynku w różnych odsłonach. Najczęściej spotykane jej rodzaje to pompy typu: solanka-woda, powietrze-woda, woda-woda. W przypadku solanki pompa pobiera energię słoneczną skumulowaną w ziemi. Pompa typu powietrze-woda pobiera energię z powietrza zewnętrznego, a typu woda-woda z podziemnych cieków wodnych.

Pompa ciepła pracuje najefektywniej i najbardziej ekonomicznie na niskim parametrze. Oznacza to, że najbardziej pożądane jest osiągnięcie niskiej temperatury czynnika w obiegu centralnego ogrzewania. Chociaż wodę można ogrzać za pomocą pompy ciepła do 55 stopni Celsjusza, sugeruje się, że optymalną wartością jest ta sięgająca do 35 stopni Celsjusza.

Instalacja solarna

Instalację solarną jeszcze do niedawna uważało się za najbardziej popularną metodę pozyskiwania ciepła za pośrednictwem odnawialnych źródeł energii. Wszystko to za sprawą licznych dotacji i finansowań nowych instalacji solarnych oferowanych na polskim rynku. Kolektory słoneczne podgrzewają wodę, wykorzystując w sposób bezpośredni zgromadzone ciepło pochodzące z energii słonecznej.

Instalacja solarna, a przede wszystkim jej wydajność i ekonomia, uzależniona jest od warunków atmosferycznych występujących w środowisku. W porze letniej za pośrednictwem kolektorów możliwe jest całkowite pokrycie zapotrzebowania mieszkańców gospodarstwa na ciepłą wodę użytkową. W pozostałych porach roku, zwłaszcza zimą, wydajność ta może spaść nawet poniżej poziomu 10%. Co więcej, proces podgrzewania wody odbywa się jedynie w ciągu dnia, gdy kolektor magazynuje energię słoneczną i może w sposób bezpośredni ją wykorzystać.

Budowa instalacji solarnej jest łatwiejsza i szybsza niż instalacja pompy ciepła. Nie wymaga bowiem specjalnych i gruntownych prac remontowych. W przypadku montażu pompy ciepła należy bowiem wykonać odwiert pionowy. Elementami instalacji solarnej są umieszczane najczęściej na wysokości kolektory z odpowiednio dobranymi parametrami oraz zbiornik ciepłej wody użytkowej montowany w osobnym pomieszczeniu budynku. Najczęściej pomieszczeniem tym jest kotłownia. Działanie systemu nadzoruje regulator solarny, który jednak nie zapewnia ciągłości dostawy ciepłej wody użytkowej.

Pompa ciepła w porównaniu z instalacją solarną jest w stanie zapewnić większą liczbę korzyści. Przede wszystkim gwarantuje ciągłość i stałość dostawy ciepłej wody użytkowej. Uniezależnia swoją pracę od warunków atmosferycznych, zapobiega występowaniu przegrzewów w instalacji, odznacza się niskimi cenami użytkowania i eksploatacji.

error: Tekst objęty prawami autorskimi.
Call Now Button